آیا می دانستید ترکها می توانند علت جنگ کریمه را در یک کلمه بگویند؟

جنگ کِریمه به نبردهای اکتبر ۱۸۵۳ تا فوریه ۱۸۵۶ گفته می‌شود که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و امپراتوری دوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، پادشاهی ساردنی و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر در شبه جزیره کریمه رخ داد.

جنگ کریمه به دلیل به کارگیری سلاح‌های جدید و فنون جنگی نوین نخستین جنگ مدرن قرن نوزدهم محسوب می‌شد و موجب کشتار فراوانی گردید.

تاریخدانان تا کنون علل مختلفی را برای بروز این جنگ خونین برشمرده اند اما جالب است بدانید در زبان ترکی شما می توانید تمام این علل را در یک کلمه خلاصه کرده و بگویید:

“sevistirilemediklerinden”

معنی همین یه کلمه می شه “چون قادر نبودند که یکدیگر را متقابلا دوست بدارند!”?


Crimean War
Military Conflict
The Crimean War was a military conflict fought from October 1853 to March 1856 in which the Russian Empire lost to an alliance of France, Britain, the Ottoman Empire, and Sardinia.

Dates: Oct 5, 1853 – Mar 30, 1856
Result: Allied victory; Treaty of Paris


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *