زن که باشی…

1211285-bigthumbnail

If you be a woman, you have small fears

Of long alleys, quiet evenings … empty streets

Of the sound of the bicycles and the motorcycles that indiscriminately roam around the streets

Of the beep of cars, in the hot summer evenings, braking in front of you…

If you be a Woman

Finally, in one place … in one moment … according to the Little Prince, your heart is tamed by someone

And misses his founding … even for the time he doesn’t do that … and you are left alone with your missing

And you are left alone with a heart that beats faster in the date moments, you get confused,  … you get anxious, you miss, you feel in love

And you understand

You understand it’s impossible, it’s impossible to be a woman and not to fall in love

It’s out of your control

 If you be a woman …

Sometimes you like to rely on, to take refuge, to be poor

It’s out of your control if you be a woman …

Sometimes you let him go, pouring water behind him

And convince yourself to dream of his present

In the hope that he would be happy …

It’s out of your control …if you be a woman …

You know all the craziness of the world….!!!

زن که باشی ترسهای کوچکی داری!
از کوچه های بلند، از غروبهای خلوت… از خیابانهای بدون عابر میترسی…
از صدای موتورسیکلتها و دوچرخه هایی که بی هدف در کوچه پس کوچه ها میچرخند
از بوق ماشینهایی که در ظهرهای گرم تابستان جلوی پاهایت ترمز میکنند
زن که باشی
عاقبت یک جایی… یک وقتی… بقول شازده کوچولو دلت اهلیه یک نفر میشود
و دلت
برای نوازش هایش تنگ میشود… حتی برای نوازش نکردنش… و تو می مانی و دلتنگی ها

تو می مانی و قلبی که لحظه های دیدار تندتر میتپد، سراسیمه میشوی، دلتنگ میشوی…دلواپس میشوی، دلبسته میشوی،
میفهمی
نمیشود… نمیشود زن بود و عاشق نبود
دست خودت نیست… زن که باشی
گاهی دوست داری تکیه بدهی ، پناه ببری ، ضعیف باشی
دست خودت نیست
زن که باشی
گاهی رهایش میکنی و پشت سرش آب میریزی
و قناعت میکنی به رویای حضورش
به این امید که او خوشبخت باشد…

دست خودت نیست… زن که باشی … همه دیوانگی های عالم را بلدی…!!!

برگردان متن به انگلیسی از سلام زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *