لینک سایت های مفید مخصوصا در زمینه آموزش زبان انگلیسی

سایت آموزش انگلیسی سلام زبان قصد دارد با قرار دادن لینک سایتهای مفید مخصوصا در زمینه آموزش زبان انگلیسی به معرفی این سایتها اقدام نماید. لطفا لینک و لوگوی سایت خود را به آدرس ایمیل salamzaban@salamzaban.com  ارسال نمائید.

faride-damghani

وای بر ما

اهدای بالاترین نشان لیاقت ایتالیا به یک مترجم ایرانی بالاترین نشان لیاقت ایتالیا در شهر راونای این کشور به “فریده مهدوی دامغانی”، مترجم آثار بزرگ ایرانی به زبان ایتالیایی و ۲۰ اثر ایتالیایی به زبان فارسی اعطا شد. فریده مهدوی دامغانی با تایید این خبر گفت: این نشان که برای نخستین بار به یک شهروند اطلاعت بیشتر دربارهوای بر ما[…]