در مورد دوره ۶ سطحی زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید

ویژگی های این دوره آموزشی: – مروری فوق العاده بر داشته ها و دانسته های های قبلی – افزایش مهارت شنیداری زبان انگلیسی به صورت مرحله به مرحله – تکرار کلمات در متون مختلف – افزایش مهارت جمله سازی و مکالمه زبان انگلیسی – افزایش قدرت درک مطلب نوشتاری زبان انگلیسی – افزایش قدرت درک اطلاعت بیشتر دربارهدر مورد دوره ۶ سطحی زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید[…]