بایگانی‌ماهانه: آوریل 2010

نشانه های سکته مغزی

STROKE  IDENTIFICATION نشانه های سکته مغزی It only takes a minute to read  this… خواندن این متن فقط چند دقیقه طول می کشد: A neurologist says that if he can get to a  stroke...

دختر کروات بعد از به هوش آمدن آلمانی صحبت می کند

خبر جالب:

یک دختر اهل کرواسی پس از تصادف به کما رفت و بعد از به هوش آمدن به زبان آلمانی صحبت می کرد.
به نقل از روزنامه دیلی میل،”ساندرا رالیک” در پی تصادف رانندگی به کما رفت و پس از ۲۴ ساعت به هوش آمد اما زبان مادری خودش را یادش رفت ولی زبان آلمانی را مانند زبان مادری خود صحبت کرد.