برنامه «بروز» شبکه سه سیما

از برنامه «بروز» شبکه سه سیما به خاطر معرفی خانه سلام زبان در روز جمعه ۹۱/۵/۲۷ در بخش معرفی وبسایت خود تشکر می‌کنیم. ویدئوی زیر مربوط به این قسمت از برنامه است.