ربات سخنگو

کسانی که این دورو ورا می چرخن، بدون شک دنبال یه چیزاند و اون هم تقویت زبان دومشونه به همین خاطر گشت و گزار ما هم در وب جهت دار شده و هر چیزی که فکر می‌کنیم به این موضوع کمک می‌کنه – اگر توانش رو داشتیم – در اختیار شما قرار می‌دهیم. یکی از اطلاعت بیشتر دربارهربات سخنگو[…]

چگونه با مکالمات سایت کار کنیم

سعی کنید مکالمات سایت را حفط کنید و با خودتان تمرین نمایید، لغات و نکات آموزشی را به خاطر بسپارید و پس از چند وقت مرور نمایید و تاثیر جادویی آن را حس نمایید. بیایید هر روز یک مکالمه مفید و پر کاربرد را یاد بگیریم.