قابل توجه دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری (بخصوص مناطق محروم)

طرح مدرسه ی رایگان و مجازی به منظور یادگیری علم به تمام دانش آموزانی که به هر دلیل امکان حضور در سر کلاس مدرسه را ندارند افتتاح گشت . دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد http://www.sanatisharif.ir طرح عدالت آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف به مدت یک سال تحصیلی ادامه اطلاعت بیشتر دربارهقابل توجه دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری (بخصوص مناطق محروم)[…]