بایگانی‌ماهانه: آوریل 2015

فکر کردن با زبان انگلیسی یا فوت کوزه گری – انگلیسی در خواب

توجه توجه توجه اگر به هر دلیلی تمایل به خواندن این متن ندارید لطفا ویدئو آن را مشاهده نمایید. اگر هیچ کدام از یادداشت های سلام زبان را مطالعه نفرمودید لطفا مطالعه این مطلب...

آموزش زبان انگلیسی از طریق زبان فارسی

مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره سه: معنای فارسیش کو؟

توجه: اگر به هر دلیلی تمایل به خواندن این متن ندارید لطفا ویدئو آن را مشاهده نمایید. برای دیدن نسخه با کیفیت عالی ویدئو لطفا از نسخه یوتیوب آن استفاده نمایید. مسیرهای اشتباه در...