بایگانی‌ماهانه: جولای 2015

بخش اخبار ساده سایت را چگونه مطالعه نماییم؟

شما می توانید بروزترین اخبار ایران و جهان در موضوعات متنوع ورزشی، محیط زیست،آموزشی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، پزشکی، تکنولوژی و … را بر روی سایت سلام زبان و بخش اخبار ساده به زبان انگلیسی...

OK

تاریخچه کلمه معروف اوکی چیست؟ سالها پیش در کشور انگلیس ؛ پس از‌ هر یک از جنگهایش با کشورهای گوناگون برای اینکه آمار سربازان را بدست بیاورند ، بر روی پرچمی تعداد کشته ها...

OUTSIDE OF FACEBOOK

PRESENTLY, I AM TRYING TO MAKE FRIENDS OUTSIDE OF FACEBOOK WHILE APPLYING THE SAME PRINCIPLES. THEREFORE EVERY DAY, I GO DOWN ON THE STREET AND TELL THE PASSERBY WHAT I HAVE EATEN, HOW I...