بخش اخبار ساده سایت را چگونه مطالعه نماییم؟

شما می توانید بروزترین اخبار ایران و جهان در موضوعات متنوع ورزشی، محیط زیست،آموزشی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، پزشکی، تکنولوژی و … را بر روی سایت سلام زبان و بخش اخبار ساده به زبان انگلیسی مطالعه نمایید. افرادی که در سطح متوسط و بالاتر هستند نیاز دارند تا هر روز خود را با زبان درگیر نمایند اطلاعت بیشتر دربارهبخش اخبار ساده سایت را چگونه مطالعه نماییم؟[…]

OK

تاریخچه کلمه معروف اوکی چیست؟ سالها پیش در کشور انگلیس ؛ پس از‌ هر یک از جنگهایش با کشورهای گوناگون برای اینکه آمار سربازان را بدست بیاورند ، بر روی پرچمی تعداد کشته ها را ثبت میکردند، مثلا 5k ویا 11k….. که k مخفف کلمه kill بوده يعنی مثلا 5 ویا 11 کشته…. یک روز اطلاعت بیشتر دربارهOK[…]

درس های اخبار ساده به زبان انگلیسی

بخش درس های  اخبار ساده به زبان انگلیسی در قالب درس های کوتاه به همراه فایل های صوتی بر روی بخش اتاق آموزش  سایت سلام زبان راه اندازی گردید. شما می توانید بروزترین اخبار ایران و جهان در موضوعات متنوع ورزشی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، پزشک، تکنولوژی و … را بر روی سایت سلام زبان مطالعه اطلاعت بیشتر دربارهدرس های اخبار ساده به زبان انگلیسی[…]