-فارسی

خدمات ترجمه

خدمات ترجمه انگلیسی و فارسی شما می توانید خدمات ترجمه متن های انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسی خود را به مترجمین متعهد سایت سلام زبان بسپارید. خدمات ترجمه سایت سلام زبان هم اکنون برای ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ارائه می شوند.   قیمت پایه ترجمه قیمت پایه برای هر صفحه اطلاعت بیشتر دربارهخدمات ترجمه[…]

Th-sound

تلفظ حرف “th” در زبان انگلیسی

حرف th در زبان انگلیسی به دو صورت تلفظ می شود “ذ” و “ث” البته به لهجه عربها نه فارسها! یعنی نوک زبان تان را می گذارید بین دندانها و “ذ” یا “ث” را تلفظ می کنید. در دیکشنری تلفظ “ذ” را به صورت ð و “ث” را به صورت θ نشان می دهند. that= ذَت= ðæt bath=بَث= bæθ  اطلاعت بیشتر دربارهتلفظ حرف “th” در زبان انگلیسی[…]

Telegram

قوانین گروه چت سلام زبان

قوانین گروه چت سلام زبان هر گروهی قوانینی دارد لطفا  به این قوانین احترام بگذارید. * صحبت به زبان فارسی در گروه ممنوع است. * همانطور که از نام و قوانین گروه مشخص است هدف آن گفتگو با زبان انگلیسی است پس لطفا اگر با این نوع گفتگو به هر دلیلی مشکل دارید یا وقت اطلاعت بیشتر دربارهقوانین گروه چت سلام زبان[…]