بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

پانی نی، پدر زبانشناسی

زبان‌شناسی به مفهوم جدید آن، علمی نسبتاً نوپا بوده که قدمتی تقریباً یک صد ساله دارد، اما مطالعات تخصصی دربارهٔ زبان به حدود 6 تا 4 قرن پیش از میلاد بازمی‌گردد، یعنی زمانی که پانینی...

تاریخچه کلمه کانگورو

جیمز کوک ( James Cook)، دریانورد و مکتشف بریتانیایی بود. او سه سفر اکتشافی مهم را فرماندهی کرد که در طی آنها، بسیاری از جزایر اصلی اقیانوس آرام – همچون استرالیا، زلاندنو و هاوائی-...

دستور زبان؛ اختراع مذهب!

دستور زبان و قوانین و قواعد قرائت و تلفظ حروف در اکثر تمدن ها به مذهب و خواندن کتب مذهبی وابسته بوده مثل علم تجوید مسلمانها و دستور زبان پانی نی که اولین کتاب...

زبان یانا

  یانا زبان بومیان کالیفرنیا بود که در سال ۱۹۱۶ با مرگ ایشی منقرض شد. توی این زبان مردها و زنها برای صحبت کردن از کلمات متفاوتی استفاده می کردند. فک کنم برا همین...

آیا می دانستید ترکها می توانند علت جنگ کریمه را در یک کلمه بگویند؟

جنگ کِریمه به نبردهای اکتبر ۱۸۵۳ تا فوریه ۱۸۵۶ گفته می‌شود که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و امپراتوری دوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، پادشاهی ساردنی و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر در...

اشک سکوت

در برخی قبایل بومی استرالیا عادت بر این جاری است که زنان شوهر مرده نباید تا ده دوازده ماه هیچ سخن بگویند و در تمام این مدت ناچار، اشاره تنها وسیله تبادل افکار می باشد. و...