دسته: زبانشناسی

فیلتر عاطفی

در شیوه طبیعی (آموزش زبان) همچنین به عوامل فردی یادگیری مانند انگیزه، اعتماد به نفس و اضطراب توجه خاصی می شود. این عوامل که کرشن آنها را “فیلتر عاطفی” می نامد، نقش مهمی در...

روش های مختلف زبان آموزی

روش های مختلف زبان آموزی را می توان بر اساس پنج بعد اساسی مورد بررسی قرار داد: 1. شیوه بیان: گفتار-خواندن 2. معنی: شی واقعی/موقعیت-ترجمه 3. دستور زبان: استقرایی-توضیحی 4.روانشناسی: ذهن گرا-رفتارگرا 5. زبانشناسی:...

سندرم جوزف کنراد

توماس اسکوول ادعا کرده هیچ فرد بزرگسالی نمی تواند در تلفظ موفق باشد. “دوره حساس گفتار بی لهجه بدان معناست که بزرگسالان هرگز نخواهند توانست به لحاظ آوایی خود را به منزله سخنگوی بومی...

دیگه زبانشناسی طب سنتی هم نکرده بود که خداروشکر این جنس مون هم جور شد!

کورزیبسکی (Korzybski) دیدگاه بسیار افراطی درباره وابستگی بین زبان و تفکر داشت او عقیده داشت استفاده نادرست از زبان به مغز صدمه می زند و باعث دیوانگی می شود، اما از طریق حفظ مجاری...

حالا هی من بگم انديشمندان بزرگ دیوانه اند، هیشکی باور نکنه!!

حالا هی من بگم انديشمندان بزرگ دیوانه اند، هیشکی باور نکنه!! در سال 1947 گروهی از پژوهشگران (اسمیت، براون، توماس، گودمن) درپی آن بودند بدانند اگر بدن فردی به طور کامل فلج شود، چه...

کریستوفر نولان

کریستوفر نولان از بدو تولد کنترل چندانی بر بدن خود نداشت و حتی در بلعیدن غذا نیز دچار مشکل بود. او را باید به ويلچر می بستند چون نمی توانست خودش را نگه دارد....