دسته: رضایت نامه زبان آموزان

بازی هرکول

سلام چند شب پیش سومین خواب انگلیسیمو دیدم که داشتم با دوتا آمریکایی درباره ی این بازی هرکول  حرف می زدم دیشبم چهارمین خواب انگلیسیمو دیدم که داشتم با ترامپ حرف میزدم 😂😂😂 از...

خیلی توپه

تو لیست درسا نگاه کردم، تا واژه های درس ۱۰ رو تو ۱۰ دقیقه مرور کردم، به جز توضیح چندتا هرکدومو میدیدم یا تصویر،یا توضیحش میومد تو ذهنم. 😳 بازم میگم هرچند اکثر واژه...