همیشه به تمدن خودت افتخار کن

مهرشید = یکشنبه

Sunday = Sun + day

Sun = خور (خورشید) = مهر

——————————————————————————

مه شید = دوشنبه

Monday = Mon + day

Moon = ماه

——————————————————————————–

بهرام شید = سه‌شنبه

Tuesday = Tues + day

* Tues = god of war = Mars = بهرام

*

Tuesday

O.E.·Tiwesdæg, from·Tiwes, gen. of·Tiw “Tiu,” from P.Gmc.·*Tiwaz “god of the sky,” differentiated specifically as·Tiu, ancient Germanic god of war, from PIE base·*dyeu- “to shine” (see·diurnal
). Cf. O.N.·tysdagr, Swed.·tisdag, O.H.G.ziestag. The day name (second element·dæg, see·day ) is a translation of L.·dies Martis (cf. It.·martedi, Fr.·Mardi) “Day of Mars,” from the Roman god of war, who was identified with Germanic·Tiw (though etymologically·Tiw is related to·Zeus), itself a loan-translation of Gk.·Areos hemera. In cognate Ger.·Dienstag and Du.·Dinsdag, the first element would appear to be Gmc.·ding, þing “public assembly,” but it is now thought to be from·Thinxus, one of the names of the war-god in Latin inscriptions.

—————————————————————————

تیرشید = چهارشنبه

Wednesday = Wednes + day

* Wednes = day of Mercury ·= Mercury = تیر

*

Wednesday

O.E.·Wodnesdæg “Woden’s day,” a Gmc. loan-translation of L.·dies Mercurii “day of Mercury” (cf. O.N.·Oðinsdagr, Swed.Onsdag, O.Fris.·Wonsdei, M.Du.·Wudensdach). For·Woden, see·Odin
. Contracted pronunciation is recorded from 15c. The Odin-based name is missing in German (mittwoch, from O.H.G.·mittwocha, lit. “mid-week”), probably by influence of Gothic, which seems to have adopted a pure ecclesiastical (i.e. non-astrological) week from Greek missionaries. The Gothic model also seems to be the source of Pol.·sroda, Rus.·sreda “Wednesday,” lit. “middle.”

————————————————————————–

هرمزشید = پنج‌شنبه

Thursday = Thurs + day

* Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز

*

Thursday

O.E.·Þurresdæg, perhaps a contraction (influenced by O.N.·Þorsdagr) of·Þunresdæg, lit. “Thor’s day,” from·Þunre, gen. ofÞunor “Thor” (see·Thor
); from P.Gmc.·*thonaras daga- (cf. O.Fris.·thunresdei, M.Du.·donresdach, Du.·donderdag, O.H.G.Donares tag, Ger.·Donnerstag “Thursday”), a loan-translation of L.·Jovis dies “day of Jupiter,” identified with the Gmc. Thor (cf. It.·giovedi, O.Fr.·juesdi, Fr.·jeudi, Sp.·jueves), itself a loan-translation of Gk.·dios hemera “the day of Zeus.”

————————————————————————-

ناهیدشید یا آدینه = جمعه

Friday = Fri + day

* Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهید

*

Friday

O.E.·frigedæg “Frigga’s day,” from·Frige, gen. of·Frig (see·Frigg
), Germanic goddess of married love, a West Germanic translation of L.·dies Veneris “day of (the planet) Venus,” which itself translated Gk. Aphrodites hemera. Cf. O.N.·frijadagr, O.Fris.·frigendei, M.Du.·vridach, Du.·vrijdag, Ger. Freitag “Friday,” and the Latin-derived cognates O.Fr.·vendresdi, Fr.vendredi, Sp.·viernes. In the Germanic pantheon,·Freya (q.v.) corresponds more closely in character to Venus than Frigg does, and some early Icelandic writers used·Freyjudagr for “Friday.”·Black Friday as the name for the busy shopping day after U.S. Thanksgiving holiday is said to date from 1960s and perhaps was coined by those who had the job of controlling the crowds, not by the merchants; earlier it was used principally of days when financial markets crashed.

2 دیدگاه در “همیشه به تمدن خودت افتخار کن

 • به نظر من احترام گذاشتن به تمدن متفاوت است با زنده کردن کلمات مرده
  دوم اینکه استفاده از این کلمات به جای لغات جاری مشکلی را که از مردم حل نمی کند هیچ، مشکل دومی هم ایجاد می کند
  و آن این که ارتباط نسل های بعدی ما به مرور با حافظ سعدی فردوسی ابن سیناها بیرونی ها ابو سعید ابی الخیر ها و امثال این بزرگان قطع می شود ایا این کار افتخار به تمدن است یا خیانت به آن؟
  سوم اینکه این نحوه نام گذاری بوی شرک می دهد و از این باور یونانی نشات میگیرد که هرچیز خدایی دارد و نیز ایام هفته و اولین روز هفته را به نام خدای مهر (خورشید) و دومین روز را به نام خدای ماه و . . . نام میگذاریم چون تاثیر خدایان آسمانی بر زندگی ما و سرنوشت ما بیشتر است
  چهارم هر تمدنی نقاط قوتی دارد و نقاط ضعفی، ما فقط می توانیم به نقاط قوت تمدن خویش افتخار کنیم نه کل آن و همین فکر را نسبت به سایر تمدن ها خواهیم داشت یعنی فقط نقاط مثبت آنها را می پذیریم
  پنجم ما تمدن 2500 ساله و چه بسا بلند تر داریم نه اینکه تمدن ما در 2500 سال پیش جا مانده باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *