ﺍﺳﺎﻣﯽ، ترجمه، معادل و معنی ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺍﺳﺎﻣﯽ، ترجمه، معادل و معنی ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ


ﺟﻌﻔﺮﯼ : Parsley
ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ : Cinnamon
ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ : Fennel
ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ : Turmeric
ﺯﺭﺷﮏ : Barberry
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ : Saffron
ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ : Ginger
ﺳﻤﺎﻕ : Sumac
ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ : Chili Pepper, Red Pepper
ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ : Black Pepper
ﻋﻨﺎﺏ : Jujuba
ﺁﻭﻳﺸﻦ Thyme:
ﮐﻨﺠﺪ : Sesame
ﻣﯿﺨﮏ Clove:
ﻧﻌﻨﺎ : Mint
ﻫﻞ : Cardamom
ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﯼ : Nutmeg
ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ : Oregano
ﺯﯾﺮﻩ : Cumin
ﺩﺍﻧﻪ ﺧﺮﺩﻝ : mustard
ﮔﺸﻨﯿﺰ : coriander
ﺍﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ : rosemary
ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ : fenugreek

Pennyroyal پونه
Chicory كاسني
Marjoman مرزن
Henna حنا
Chia تخم شربتي
Borage گل گاو زبان

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *