گرسنگی در ایران و آمریکا

سلام چند تا مطلب در مورد تفاوت های فرهنگی ایران و آمریکا قبلا نوشتیم و باز هم می نویسیم. داشتم این کلیپ رو میدیدم که یاد حرف یکی از دوستان که بزرگ شده آمریکا بود و چند وقت در مورد زبان و فرهنگ آمریکایی با هم گپ زیاد می زدیم افتادم. این دوست گرامی می اطلاعت بیشتر دربارهگرسنگی در ایران و آمریکا[…]