پرش به محتوا

حذف درس زبان از کنکور

  • از
حذف درس زبان انگلیسی از کنکور

خبر حذف دروس عمومی از کنکور این روزها مخالفان و موافقان زیادی را به واکنش واداشته است. اما در واقعیت آیا این تصمیم، تصمیم خوبی بوده یا نه؟ این مطلب درباره حذف درس زبان انگلیسی از کنکور است.

همیشه پیش از آنکه خبری ما را به واکنش وادارد و بخواهیم درباره خوب و بد آن قضاوت کنیم، بد نیست اندکی تامل کنیم و با خود بپرسیم دلیل اصلی مخالفت یا موافقت ما با این تصمیم جدید چیست؟

 

خوبی های آزمون جدید کنکور

من به عنوان یک معلم زبان انگلیسی این روزها با همکاران زیادی دراین باره صحبت کردم برخی از این تصمیم خوشحال بودند. آنها عقیده داشتند بار سنگین کنکور کلاس های زبان را هم با خود همسو کرده بود. دبیر خواه ناخواه در کلاس به جای آموزش زبان انگلیسی به عنوان راهی برای ارتباط با انسانها ، فرهنگ و تمدنی دیگر به تشریح انواع تست های گرامر و لغت مشغول می شد.

بخش listening و speaking  که یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان است جای خود را به انواع تکنیک های حفظ لغت داده بود. در سالهای پایان دبیرستان دانش آموزان دیگر رغبتی برای شرکت در کلاس های مکالمه موسسات نداشتند چون آنچه به موفقیت آنها در زبان کنکور کمک می کرد با آنچه در موسسات آموزش زبان تدریس می شد از زمین تا آسمان فرق داشت.

 

سال تحصیلی پایه دوازدهم

سال تحصیلی پایه دوازدهم که اوضاع از این همه بدتر می شد. کلاس ها کاملا ازحالت یک کلاس زبان معقول خارج شده بود. بهترین دبیر کسی بود که تکنیک بیشتری برای تست زنی ارائه کند و نکات کنکوری بیشتری در کلاس مطرح می نمود! رویکردی که حتی با روش Grammar Translation Method یا GTM که از جمله قدیمی ترین و تا حدی از رده خارج شده ترین روش آموزش زبان هست هم کیلومتر ها فاصله داشت.

برای همین مغناطیس سنگین کنکور در کنار محتوای غلط کتابهای درسی مدارس و ساعت محدود درس زبان و نیز وجود برخی دبیرهای غیرمتخصص هر چه بیشتر دانش آموزهای ما را از مهارت بسیار ضروری یادگیری زبان انگلیسی دور می کرد. اکنون درست است همچنان چالش های کتاب و زمان و دبیر غیرمتخصص در آموزش پرورش به عنوان یک معضل اساسی باقی مانده اما حذف زبان از کنکور حداقل فضایی به دبیران متخصص این رشته می دهد که با تمام این نواقص اندکی زبان را علمی تر در مدارس دنبال کنند. و دانش آموزان محروم از کلاس ها و موسسات خصوصی یادگیری زبان را به صورت جذاب و کاربردی تر تجربه کنند.

 

حذف درس زبان انگلیسی از کنکور

موافقان طرح حذف زبان انگلیسی

موافقان طرح حذف زبان انگلیسی از کنکور همچنین عقیده دارند که حذف دروس عمومی پای شیادانی که بهره ای از دانش واقعی انگلیسی ندارند در این حوزه راه انداخته بودند را کوتاه خواهد کرد. افرادی که صرفا با تکیه بر تکنیک های تست زنی بازاری میلیاردی راه انداخته اند. اما در نهایت بی هیچ دستاوردی دانش آموز را رها می کنند.

اما در مقابل مخالفان این طرح نگاه دیگری به اثرات بلند مدت این تصمیم دارند. آنها عقیده دارند حذف زبان انگلیسی از کنکور باعث کمرنگ شدن هر چه بیشتر اهمیت این درس در سیستم آموزشی ما می شود. به حدی که دانش آموز حتی دیگر حاضر نباشد سر کلاس های این درس حاضر شود. اتفاقی که طی این سالها برای دروس غیر کنکوری مثل هویت و مدیریت افتاد. به نظر علاقمندان به دوره آنلاین زبان انگلیسی افزایش یابد.

 

بدی های حذف دروس عمومی

از سوی دیگر خلاصه شدن تمام امتیاز این درس به آزمون نهایی مدارس خاص همچون سمپاد، غیرانتفاعی و دیگر مدارس غیر دولتی و گران قیمت را تقویت خواهد کرد.  مدارس دولتی هر رو بیشتر به قهقرای فقر، بی سوادی و محرومیت فروخواهند رفت. در نهایت دانش آموزان مناطق محروم متضررهای نهایی تصمیم فوق خواهند بود.

بازارهای کلاس های کنکور زبان با این تصمیم از بین نمی روند بلکه به کلاس های تقویتی آزمون نهایی زبان انگلیسی تبدیل خواهند شد.

اینکه دقیقا اثرات این تصمیم چه خواهد بود را زمان مشخص خواهد کرد.

 

تاثیر بر آزمون نهایی زبان

آزمون نهایی زبان به دلیل طیف وسیعی از سوالات تستی و تشریحی و آزمون شنیداری اش به واقعیت مهارت زبان نزدیک تر است.

از آنجایی که آزمون نهایی زبان در یک روز خاص برگزار می شود و نمره اش هم مستقیم برای کنکور لحاظ خواهد شد. تمام دانش آموزان با دقت و حوصله کافی به بررسی سوالات این رشته خواهند پرداخت. درحالیکه در کنکور چون سوالات زبان آخرین سوالات دفترچه عمومی بودند اکثر داوطلب ها یا کلا به سوالات زبان پاسخ نمی دادند. یا فقط فرصت می کردند به تعداد معدودی از سوالات پاسخ دهند.

در هر صورت آزمون کنکور و نحوه برگزاری آن به عنوان معیار سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه مدتهاست که مورد نقد و اعتراض کارشناسان و داوطلبان و خانواده های آنهاست.

در این باره می توانید مطلب کنکور هدفی از رده خارج شده را نیز مطالعه بفرمایید.