روش های معاصر آموزش زبان


از زمان زوال روش شنیداری-گفتاری در دهه 1960 روشهای آموزشی دیگری بوجود آمدند اما تعداد کمی از آنها باقی مانده اند و تعداد کمتری نیز توانستند رشد کنند.
از میان این گروه اخیر می توان به روشهای تدریس زبان ارتباطی communication language teaching، پاسخ جسمی کامل total physical response و شیوه طبیعی natural approach اشاره کرد.

در بین روشهایی که در تلاشند تا باقی بمانند نیز می توان روش صامت silent way و روش تلقینی suggestopedia را نام برد.

به اعتقاد من دوران روش یادگیری اجتماعی زبان community language learning و روش رمز شناختی cognitive code نیز سپری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *