به سرعت به مکالمه زبان انگلیسی مسلط شوید

لطفا به این نکات توجه نمایید:
۱-تمرکز بر گرامر(دستور زبان):یکی از بزرگترین اشتباه های زبان آموزان توجه وتمرکز بیش ازحد بر گرامر است.تحقیقات نشان داده است که مطالعه مفرط دستور زبان انگلیسی بشدت از مهارت مکالمه می کاهد .برعکس شنیدن وصحبت کردن یادگیری را تسریع می کند.در یک کشور انگلیسی زبان  وبهنگام برخورد وتعامل بامردم شما هرگز زمانی برای اندیشیدن و یاد آوری صدها وهزاران قاعده گرامر انگلیسی  راندارید .مغز شما اصلا قادر به این کار نمی باشد.شما باید از قواعد دستور زبان  مانند یک کودک وبطور ناخودآگاه  استفاده کنید. با شنیدن وگفتگو ی مستمروبی وقفه شما خواهید توانست قواعد بیشمار زبان انگلیسی رابیاموزیدو آنهارا بطور صحیح بکارببرید.
۲-اجبار درصحبت کردن:متاسفانه بسیاری از آموزگاران  به اشتباه سعی می کنند پیش از آنکه شاگردان آمادگی لازم را کسب کنند آن هارا وادار به صحبت کردن  کنند در نتیجه اغلب این افراد بسیار کندوبدون اعتماد به نفس وبادشواری انگلیسی حرف می زنند.توصیه می شود هیچگاه انگلیسی حرف زدن را به شاگردان خودتحمیل نکنید.بلکه بیشتر برروی شنیدن و گوش فرادادن تمرکز کرده وشکیبا باشید.conversation-english-salamzaban

۳-مطالعه صرف کتاب های درسی:بیشتر محصلان زبان تلاش میکنند انگلیسی را فقط از طریق کتاب های رسمی ودر مدارس وآموزشگاه هافرابگیرند.که البته این شیوه درستی  نیست.زیراهیچ فردانگلیسی زبانی ازچنین روشی برای یادگیری زبان مادری اش استفاده نمی کند.انگلیسی زبانان معمولا به هنگام گفتگو باخویشان ودوستان وهمکاران خود به زبان محاوره ای وغیر رسمی وباصطلاح خودمانی حرف می زنندکه سرشار از اصطلاحات وعبارات محلی وبومی است.تماس با این قبیل افراد شمارا دریادگیری سریع زبان یاری می رساند.بنابر این هرگز صرفا به کتب درسی متکی نشوید.

۴-سعی در کامل وبی نقص بودن:آموزگاران وشاگردان معمولا برروی اشتباه هاواشکال ها متمرکز می شوند.ایشان اغلب از خطاها واشتباهات  ناراحت وعصبانی می شوند.آنها سعی می کنندبی نقص صحبت کننددر حالیکه هیچکس حتی خود انگلیسی زبان ها در مکالمه مصون از خطانیستند.بجای توجه وتمرکز برخطا ها واشکال ها بکوشید به نفس ارتباط وتعامل بیندیشید.فراموش نکنید که هدف شما از یادگیری زبان بدون اشتباه صحبت کردن نیست بلکه برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات وتبادل آرا واندیشه هاست.پس به روابط بیندیشید   مثبت فکرکنید واطمینان داشته باشیدکه اشتباهات شما به مرور زمان اصلاح خواهدشد.

۵-اتکا به مدارس وآموزشگاه ها: متاسفانه بیشتر یاد گیرندگان زبان فکرمی کنندکه فقط از طریق آموزشگاه ها می توان انگلیسی را آموخت.آنها تصورمیکنند موفقیتشان در گرو آموزشگاه وآموزگار است.در صورتیکه این تفکر از اساس غلط وبی پایه است.البته یک آموزگار خوب وباتجربه دریاد گیری زبان نقش موثری ایفا می کند امادر نهایت این خود شما هستید که نقش تعیین کننده را بازی می کنید.باید منابعی را انتخاب کنید که موثرتر و کارامد ترهستند. باید هرروزمشتاق تر و پرانگیزه تر گوش کنید و بخوانید.و یقین داشته باشید که هیچ معلمی قادر به انجام دادن معجزه نیست بلکه این خود شماهستید که اگر بخواهید خواهید توانست.

منبع:وبلاگ راهی

7 دیدگاه در “به سرعت به مکالمه زبان انگلیسی مسلط شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *