سپتامبر 13, 2010

پخش‌کننده فلش

پخش‌کننده فلش

  • برای استفاده از فایلهای صوتی و تصویری و آزمون‌های خانه سلام زبان باید از “پخش‌کننده فلش” استفاده کنید.
  • متأسفانه دریافت پخش‌کننده فلش برای کاربران ایرانی محدود شده است و با توجه به بروزرسانی های مرتب بهتر است “پخش‌کننده فلش” را روی گوگل جستجو نمایید.