ﺍﺳﺎﻣﯽ، ترجمه، معادل و معنی ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺍﺳﺎﻣﯽ، ترجمه، معادل و معنی ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ


ﺟﻌﻔﺮﯼ : Parsley
ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ : Cinnamon
ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ : Fennel
ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ : Turmeric
ﺯﺭﺷﮏ : Barberry
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ : Saffron
ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ : Ginger
ﺳﻤﺎﻕ : Sumac
ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ : Chili Pepper, Red Pepper
ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ : Black Pepper
ﻋﻨﺎﺏ : Jujuba
ﺁﻭﻳﺸﻦ Thyme:
ﮐﻨﺠﺪ : Sesame
ﻣﯿﺨﮏ Clove:
ﻧﻌﻨﺎ : Mint
ﻫﻞ : Cardamom
ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﯼ : Nutmeg
ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ : Oregano
ﺯﯾﺮﻩ : Cumin
ﺩﺍﻧﻪ ﺧﺮﺩﻝ : mustard
ﮔﺸﻨﯿﺰ : coriander
ﺍﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ : rosemary
ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ : fenugreek

Pennyroyal پونه
Chicory كاسني
Marjoman مرزن
Henna حنا
Chia تخم شربتي
Borage گل گاو زبان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *