آدرس موسسه زبان انگلیسی فارسی زبانان تورنتو

افتتاح دفتر تورنتو آموزش زبان انگلیسی بفارسی

افتتاح دفتر تورنتو آموزش زبان انگلیسی بفارسی   آموزش زبان انگلیسی از صفر سایت سلام زبان قوی ترین آموزش زبان انگلیسی از مبتدی را در قالب آموزش آنلاین زبان انگلیسی، آموزش مکالمه، آموزش مچازی زبان در خانه و محل کار، بصورت آموزش اینترنتی زبان و بهترین خود آموز زبان انگلیسی مناسب تمامی سنین ارانه می اطلاعت بیشتر دربارهافتتاح دفتر تورنتو آموزش زبان انگلیسی بفارسی[…]

پول و زمان بسيارى در اين مسير ازدست دادم

من هم اکنون يکسال و نيمه در کانادا زندگى ميکنم و واقعا با اينکه سالهاى غيرمتوالى زيادى را درايران به خواندن انگليسى گذراندم اما به جرات ميتوانم بگويم که هرگز تاکنون برنامه منسجم و مدونى به اين شکل نتوانسته ام پيدا کنم و نهايتا پول و زمان بسيارى در اين مسير ازدست دادم و وقتى اطلاعت بیشتر دربارهپول و زمان بسيارى در اين مسير ازدست دادم[…]