عکس نوشته: وقتی دنیا ساکت، حتی یک صدای کوچیک شنیده میشه.

عکس نوشته:

وقتی دنیا ساکت، حتی یک صدای کوچیک شنیده میشه.

When world is silent eve one voice becomes powerful

When world is silent eve one voice becomes powerful

ww.Salamzaban.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *