رضایت نامه زبان آموزان

empty-concrete-road-covered-surrounded-by-tall-tress-with-sun-rays

خدای مهربان

  • by

سلام زبان یکی از بزرگترین لطف های خدای مهربان در حقه منه بخصوص از وقتی با شما آشنا شدم بهترین ها لایق شماست الهی مثل… Read More »خدای مهربان

Exam-assessment-study-

اگه با سایت شما آشنا نمیشدم هنوز هم همون آدم متنفر از زبان بودم

  • by

اگه با سایت شما آشنا نمیشدم هنوز هم همون آدم متنفر از زبان بودم سلام به خاطر امتحاناتم تلگرام آنلاین نمیشدم برای همین الان پیامتون… Read More »اگه با سایت شما آشنا نمیشدم هنوز هم همون آدم متنفر از زبان بودم