آیا می دانید؟

حروف انگلیسی  A,B,C,D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود؟ حرف D برای اولین بار در عدد 100 بکار می رود (Hundred) حروف A,B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی شود. حرف A برای اولین بار در املای عدد 1000 دیده می شود اطلاعت بیشتر دربارهآیا می دانید؟[…]

عجیب‌ترین جمله در زبان انگلیسی!!!

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم چهار حرفی… تا بیستمین کلمه بیست حرفی نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار: I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness ترجمه جمله اطلاعت بیشتر دربارهعجیب‌ترین جمله در زبان انگلیسی!!![…]

فقر

دکتر شریعتی *فقر*میخواهم  بگویم …… فقر  همه جا سر میکشد ……. فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ……فقر ، چیزی را  ” نداشتن ” است ، ولی  ، آن چیز پول نیست ….. طلا و غذا نیست فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند اطلاعت بیشتر دربارهفقر[…]

تا اینکه فردا دوباره این کار را از سر می گیرید

امروز را به پرسه زدن تلف می کنید، تا اینکه فردا دوباره این کار را از سر می گیرید و روز بعد سستی بیشتر. هر تردید و دودلی یک تاخیر به دنبال دارد. و روزها با تاسف از روزهای از دست رفته تلف می شود. آیا شما فردی قاطع و جدی هستید؟ اگر چنین است اطلاعت بیشتر دربارهتا اینکه فردا دوباره این کار را از سر می گیرید[…]