بایگانی‌ماهانه: اکتبر 2010

ONLY

Professor Ernest Brennecke of Columbia is credited with inventing a sentence that can be made to have eight different meanings by placing ONE WORD in all possible positions in the sentence: “I hit him...

آیا می دانید؟

حروف انگلیسی  A,B,C,D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود؟ حرف D برای اولین بار در عدد 100 بکار می رود (Hundred) حروف A,B,C در املای انگلیسی هیچ...

فقر

دکتر شریعتی *فقر*میخواهم  بگویم …… فقر  همه جا سر میکشد ……. فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ……فقر ، چیزی را  ” نداشتن ” است ، ولی  ، آن چیز پول نیست...

هیچ وقت نگو وقت نداری

برای خوندن زبان و پیشرفت هیچ وقت نگو وقت نداری. به تو همان مقدار زمان داده شده که به ابوریحان بیرونی، خوارزمی، محمود فرشچیان، آلبرت انیشتین، امید کردستانی و بیژن پاکزاد.