خوب است بدانیم که

سلام خوب است بدانیم که: اگر منظورمان خدای یکتا و حقیقی باشد باید حرف اول کلمه God را با حرف بزرگ G بنویسیم و اگر جایی God را با جی کوچک به صورت god دیدید منظور خدای یکتا نیست. مثلا ممکن اسم یک بت باشد که توسط عده ای به عنوان خدا پرستش می شود اطلاعت بیشتر دربارهخوب است بدانیم که[…]