بایگانی‌ماهانه: آوریل 2012

خوب است بدانیم که

سلام خوب است بدانیم که: اگر منظورمان خدای یکتا و حقیقی باشد باید حرف اول کلمه God را با حرف بزرگ G بنویسیم و اگر جایی God را با جی کوچک به صورت god...