دسته: آموزش زبان

فیلتر عاطفی

در شیوه طبیعی (آموزش زبان) همچنین به عوامل فردی یادگیری مانند انگیزه، اعتماد به نفس و اضطراب توجه خاصی می شود. این عوامل که کرشن آنها را “فیلتر عاطفی” می نامد، نقش مهمی در...

روش های مختلف زبان آموزی

روش های مختلف زبان آموزی را می توان بر اساس پنج بعد اساسی مورد بررسی قرار داد: ۱. شیوه بیان: گفتار-خواندن ۲. معنی: شی واقعی/موقعیت-ترجمه ۳. دستور زبان: استقرایی-توضیحی ۴.روانشناسی: ذهن گرا-رفتارگرا ۵. زبانشناسی:...

معلم زبان بودن اونم توی موسسه معایب زیادی داره!

معلم زبان بودن اونم توی موسسه معایب زیادی داره! اگه نخوایم بگیم همه اش عیبه البته!😂😂👍 یکی از مهمترین عیبهاش اینه که همه انتظار دارن تو دانای کل باشی😳 هیچ کس حتی انشتین هم...