دسامبر 12, 2015

بهترین نکات آموزش زبان انگلیسی

مطالعه این یادداشت ها تجربیات با ارزشی را برای یادگیری و یا یاد دهی زبان انگلیسی در اختیار شما می گذارد. برای مطالعه درباره بهترین نکات آموزش زبان انگلیسی می توانید روی تصاویر و یا لینک ها کلیک نمایید.

 

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

بهترین نکات آموزش زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 


 

 

حفظ کردن لغت

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره یک: حفظ کردن لغت

 

تمرکز روی اشتباهات

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره دو: تمرکز روی اشتباهات

 

آموزش زبان با فارسی

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره سه: معنای فارسیش کو؟ آموزش زبان با فارسی

 

چت می کنم پس زبانم خوب میشه

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره چهار: چت می کنم پس زبانم خوب میشه.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی

-پیام مشاور ۳ : برنامه ریزی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کجا غیر از سلام زبان اینها را خواهید شنید؟ در صورت تمایل همیشه به این صفحه سر بزنید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
بهترین نکات آموزش زبان انگلیسی
Author Rating
51star1star1star1star1star