پرش به محتوا

بهترین نکات آموزش زبان انگلیسی

مطالعه این یادداشت ها تجربیات با ارزشی را برای یادگیری و یا یاد دهی زبان انگلیسی در اختیار شما می گذارد. برای مطالعه درباره بهترین نکات آموزش زبان انگلیسی می توانید روی تصاویر و یا لینک ها کلیک نمایید.

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

بهترین نکات آموزش زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

                              کنکور هدفی از رده خارج شده

 

 

 

 


حفظ کردن لغت

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره یک: حفظ کردن لغت

تمرکز روی اشتباهات

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره دو: تمرکز روی اشتباهات

آموزش زبان با فارسی

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره سه: معنای فارسیش کو؟ آموزش زبان با فارسی

چت می کنم پس زبانم خوب میشه

-مسیرهای اشتباه در یادگیری زبان انگلیسی – شماره چهار: چت می کنم پس زبانم خوب میشه.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

برنامه ریزی

-پیام مشاور ۳ : برنامه ریزی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کجا غیر از سلام زبان اینها را خواهید شنید؟

در صورت تمایل همیشه به این صفحه سر بزنید.

اشتباهات رایج زبان انگلیسی در این صفحه بیان شده.

شما در یادگیری زبان نباید روی غلط و درست گفتن و نوشتن تمرکز کنید.

اشتباه کردن حق شماست.

مطالب و لینک های این صفحه را بخوایند.